Subvencións para a implantación e pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal

Galicia
Do 04-05-21 ata o 04-06-21

Orde do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300C)