Subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán

Do 23-07-21 ata o 23-08-21

ORDE do 9 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN201G).