Subvencións para o impulso da comercialización dixital

Galicia
Do 13-08-2020 ata 30-09-2020

ORDE do 30 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G)