Subvencións para a transformación dixital, innovación e modernización do sector comercial e artesanal.

Do 03/02/2024 00:00 ata ás 23:59 h. do 04/03/2024
Procedemento CO300C

ORDE do 11 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións
para a transformación dixital, innovación e modernización do sector comercial
e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de
procedemento CO300C).