Fotografía de produto con cámara fotográfica

Número de prazas
15
Lugar de celebración
Sede de Creativas Galegas en Santiago de Compostela (rúa Caldeirería 36)
Data de inicio
18/11/2022
Descrición datas e horarios
Datas: 18 e 19 de novembro
Horario: 10:30 a 14:30 e de 16:00 a 20:00 horas (o venres só pola tarde)
Descrición

Docente: Fuco Reyes

Contido: Daranse a coñecer as principais estratexias para o coidado da imaxe de cara a amosar o produto ao consumidor, facendo fincapé en compoñentes prácticos en relación co manexo da luz e outros, empregando unha cámara fotográfica.

Nesta actividade terán prioridade os obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia que formen parte do colectivo Creativas Galegas.