Perfil de empresa en Google (Google my Business)

Número de prazas
20
Lugar de celebración
Online
Data de inicio
18/04/2022
Descrición datas e horarios
Datas: 18 e 20 de abril
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Descrición

Docentes: SOC Agencia de Marketing Digital y Comunicación

Obxectivo da formación: Posicionar a ficha de Google para negocios ou talleres locais. Creación e xestión dun perfil. Optimización para gañar visibilidade nas procuras a traves do buscador.

Duración: 4h

Criterios de selección: Terán prioridade nas prazas do curso as persoas titulares dos obradoiros artesanais inscritos no Rexistro de Artesanía de Galicia, e a continuación as peroas con carta de artesá/n. Terase en conta a orde de chegada das solicitudes