A maxia de contactar co cliente

Número de prazas
15
Lugar de celebración
Online
Data de inicio
06/10/2021
Descrición datas e horarios
Datas: 6, 11, 18, 25 e 29 de outubro e 8 de novembro
Horario: De 15:00 a 18:00 horas
Descrición

Impartido por Eloy Gesto da Escuela Inventa, esta nova edición do curso desenvolverase tamén en formato online e os asistentes terán unha hora de titoría individual co docente.

O obxectivo do curso é entender as motivacións do cliente no proceso de compra, preparase para adaptar a nosa resposta á psicoloxía do cliente e xerar unha comunicación que esperte esa conexión co cliente.

Programa do curso:

1. A psicoloxía para a venda no século XXI

 • A venda
 • A venda relacional
 • Psicoloxía
 • Inspirar ao cliente
 • Embaixadores da marca

2. A prevenda

 • A comunicación
 • Ideas que nos limitan
 • Os móbiles de elección
 • Valor vs Precio
 • O Pitch Comercial

3. A entrevista comercial

 • Inicio - Presentación
 • Coñecemento
 • Argumentación
 • Resolver obxeccións
 • Conseguir o peche

4. A postvenda

 • Coherencia
 • Servizo

Tras as sesións grupais e a sesión individual celebrarase unha xornada final ou peche de seminario no que cada participante presentará unha demo de 2 minutos e un pitch comercial de 3 minutos co fin de compartir as conclusións xerais de cada participante e as aprendizaxes conseguidas.

Nº de prazas: 15

Criterios de selección: Teñen prioridade os titulares de obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia e a continuación as persoas con carta de artesá/n pero que non conten con obradoiro inscrito. Terase en conta a orde de chegada das solicitudes. 

As persoas que confirmen asistencia, unha vez se lles comunique o listado de aceptados, comprométense a asistir a todas as sesións agás por motivos de forza maior debidamente xustificados. De non ser así, isto será motivo de non aceptación en vindeiras accións formativas.