Convocatorias

Subvencións para o impulso da comercialización dixital

Galicia
Do 13-08-2020 ata 30-09-2020

ORDE do 30 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G)

Bases reguladoras do programa Cheque autónomo seguimos adiante

Galicia
Ata o 6 de agosto de 2020

ORDE do 26 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque autónomo seguimos adiante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342B).

Axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia

Galicia
Ata o 6 de agosto de 2020

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as…

Axudas para proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19

Galicia
Ata o 30-09-2020

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo…

Axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital)

Galicia
Ata 30-11-2020

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2020 pola que se modifica a Resolución do 8 de xaneiro de 2020 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas á internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital), e se procede á súa convocatoria en…

Subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial (ano 2020)

Galicia
Do 22-02-2020 ao 21-05-2020

ORDE do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D)

Subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal (ano 2020)

Galicia
Do 22-2-2020 ao 29-5-2020

Orde do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de…